Værdigrundlag

På efterskolen mødes den danske og den tyske kultur

På skolen mødes elever fra begge kulturer for at leve, lære og arbejde sammen. Gennem gensidig accept og tolerance fremmes elevernes forståelse for begge kulturer, og de lærer at kende og værdsætte hinandens forskellige baggrunde.

PÆDAGOGIK

Efterskolen arbejder med en helhedspædagogik, som formidler sociale og faglige kompetencer. Eleverne skal gennem ansvarsbevidsthed og selvstændighed lære at deltage aktivt i fællesskabet og tage ansvar for sig selv og gruppen. Efterskolen fremmer således også elevernes mulighed for at deltage aktivt og engageret i et demokratisk samfund.

SAMEKSISTENS

Relationen mellem elever og medarbejdere præges af gensidig respekt, høflighed og hjælpsomhed. Hverdagen på efterskolen kendetegnes af venlighed, glæde og hjertelighed, og eventuelle konflikter løses fredeligt gennem dialog.

UNDERVISNING

Efterskolen tilbyder eleverne undervisning, som fremmer og videreudvikler de kreative, kunstneriske, musiske, håndværks- og idrætsmæssige evner.