Undervisning

9. klasse

Vi er en boglig skole, og derfor prioriterer vi en høj faglighed. Vi arbejder ud fra præmissen om at alle elever aflægger prøve/eksamen. En stor del af vores 9. klasseelever fortsætter i 10. klasse her på skolen eller starter på gymnasiet. Fordi vi er en tysk efterskole prioriterer vi tysk højt. Dette er ikke ensbetydende med at man skal tale et perfekt tysk ved skoleårets begyndelse, men det er nærmest umuligt ikke at blive bedre til tysk undervejs.

Vi underviser efter ”Fælles Mål”, og eleverne går til prøve i Folkeskolens obligatoriske prøvefag.

I nedenstående tabel ses sprogene, som de enkelte fag undervises på:

Fag Dansk Tysk Engelsk
Dansk X
Tysk X
Engelsk X
Mathematik X X
Fysik/kemi X X
Biologi X X
Geografi X X
Historie X X
Samfundsfag X X
Idræt X X

For tosprogede elever gælder, at de kan følge både tysk og dansk modersmål. I tysk modersmål gælder læreplanen for Slesvig-Holsten. Hvis man følger tysk modermål, kan man tage den tyske afslutning ESA (Erster allgemeinbildender Schulabschluss).

En del elever følger både dansk og tysk modersmål og kan dermed både tage den tyske ESA (Erster allgemeinbildender Schulabschluss) og FP9 (Folkeskolens Prøve 9).

10. klasse

Vi er en boglig skole, og derfor prioriterer vi en høj faglighed. Vi arbejder ud fra præmissen om at alle elever aflægger prøve. Vi er en gymnasieforberedende skole, der samtidig er tysk. Derfor vægter vi tysk højt, og langt de fleste elever aflægger prøve i tysk. Dette er ikke ensbetydende med at man skal tale et perfekt tysk ved skoleårets begyndelse, men det er nærmest umuligt ikke at blive bedre til tysk undervejs.

Vi underviser efter ”Fælles Mål”, og eleverne går til prøve i Folkeskolens obligatoriske prøvefag.

I nedenstående tabel ses sprogene, som de enkelte fag undervises på:

Fag Dansk Tysk Engelsk
Dansk X
Tysk X
Engelsk X
Mathematik X X
Fysik/kemi X X
Idræt X X

For tosprogede elever gælder, at de kan følge både tysk og dansk modersmål. I tysk modersmål gælder læreplanen for Slesvig-Holsten. Hvis man følger tysk modermål, kan man tage den tyske afslutning MSA (Mittlerer Schulabschluss).

En del elever følger både dansk og tysk modersmål og kan dermed både tage den tyske MSA (Mittlerer Schulabschluss) og FP10 (Folkeskolens Prøve 10).