Skolens mål

1.

Deutsche Nachschule Tingleff henvender sig til elever fra Nordslesvig, resten af ​​Danmark og Tyskland med tilbud om at lære eller forbedre deres viden om det tyske sprog og kultur.

2.

Dansk og tysk kultur mødes i den tyske Nachschule i Tingleff. Eleverne vil lære og værdsætte begge kulturer. Tolerance og gensidig accept baner vejen for forståelse mellem de to kulturer. Hvor det er muligt, mødes eleverne fra begge kulturer for at leve, lære og arbejde sammen.

3.

Deutsche Nachschule Tingleff arbejder efter en holistisk pædagogik, som handler om at undervise i sociale færdigheder (f.eks. ansvarsfølelse, selvstændighed). Eleverne vil lære at deltage aktivt i samfundslivet og tage ansvar for sig selv og gruppen.

4.

En vigtig del af undervisningen, der tilbydes på Deutsche Nachschule Tingleff, er forberedelsen af ​​eleverne til de statslige afsluttende eksamener FP9 og FP10. Disse danner også forudsætningerne for anerkendelse af tyske skoleafslutninger.

5.

Deutsche Nachschule Tingleff tilbyder sine elever kurser, hvor kreative, kunstneriske, musiske, praktiske og sportslige færdigheder skal vækkes, fremmes og videreudvikles.

6.

Fællesarrangementer og aktiviteter har høj prioritet i skolens pædagogiske hverdag. Der er mange aktiviteter inden for at leve og lære sammen. Dette inkluderer undervisningen, måltider,  fællesarrangementer samt at dyrke sport og synge sammen. De er rettet mod fællesskab, ligesom udflugterne, skolerejserne og skolefesterne.

7.

Samlivet mellem eleverne og medarbejdere er præget af gensidig respekt. Det betyder, at man behandler hinanden høfligt og hjælpsomt med gensidig respekt og løser konflikter ikke-voldeligt og gennem dialog.

8.

Hverdagen på Deutsche Nachschule Tingleff er præget af venlighed, glæde, hjertelighed og sjov.