Skolens grundregler

Overholdelse af disse regler gælder også under transport til og fra efterskolen.

POSITIV INDSTILLING

Vi forventer, at eleverne udviser almindelig god opførsel, og at de har en positiv indstilling til efterskolelivet. Vi forventer ligeledes, at eleverne deltager aktivt i både undervisning og arrangementer.

UNDERVISNINGSPLIGT

Der er mødepligt til undervisning, måltider og arrangementer.

REGLER OG RETNINGSLINJER

Rygning, alkohol, snus, euforiserende stoffer og sex er bandlyst på efterskolen, i lokalområdet og på elevernes rejse til og fra skolen. Vi tolererer ligeledes hverken vold, tyveri eller mobning.