Værdigrundlag

• På efterskolen mødes den danske og den tyske kultur. Eleverne skal lære begge kulturer at kende og lære at værdsætte dem. Gennem tolerance og gensidig accept bliver vejen banet, som fremmer forståelsen for begge kulturer. I skolen mødes elever fra begge kulturer for at leve, lære og arbejde sammen.

• Efterskolen arbejder med en helhedspædagogik, som formidler sociale og faglige kompetencer. Eleverne skal gennem ansvarsbevidsthed og selvstændighed lære at deltage aktivt i fællesskabet og tage ansvar for sig selv og gruppen. Efterskolen fremmer således også elevernes mulighed for at deltage aktivt og engageret i et demokratisk samfund.

• Samlivet mellem elever og medarbejdere er præget af gensidig respekt. Dvs. at man mødes i gensidig respekt, er høflig og hjælpsom overfor hinanden og løser konflikter uden vold og ved hjælp af dialog.

• Hverdagen på efterskolen er præget af venlighed, glæde, hjertelighed og sjov.

• Efterskolen tilbyder eleverne undervisning, som også fremmer og videreudvikler de kreative, kunstneriske, musiske, håndværks- og idrætsmæssige evner.